TRANG CHỦ | TIN TỨC   ENGLISH
Giới thiệu
Tổ chức, bộ máy
KKT Vũng Áng
KKT CKQT Cầu Treo
Các KCN
Đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Tin tức đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
Dự án đã đầu tư
Doanh nghiệp
Tin liên quan đến DN
Danh sách DN trong KKT
Các mẫu báo cáo của DN
DN nộp báo cáo trực tiếp
Lao động - Việc làm
Tin Lao động Việc làm
Tuyển dụng
Mẩu báo cáo lao động
Quy hoạch
KKT Vũng Áng
KKT CKQT Cầu Treo
Các KCN
Thủ tục Hành chính
Danh mục TTHC của Ban
Biểu mẫu TTHC của Ban
Tin tức về TTHC
Liên kết Website
 
VĂN BẢN VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Bản in
Luật Xây dựng 2014
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ký hiệu văn bản: 50/2014/QH13
Nguồn văn bản:
Số lần tải về: 976 lần
Tải văn bản: Tải văn bản tại đây Acrobat Reader
Địa chỉ URL:

Các văn bản Văn bản Trung ương khác:

40/2016/TT-BLĐTBXH (Ban hành ngày: 25/10/2016) Acrobat Reader
11/2016/NĐ-CP (Ban hành ngày: 03/02/2016) Acrobat Reader
10/2016/TT-BTP (Ban hành ngày: 22/7/2016) Acrobat Reader
TT 38/2015/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 30/6/2015) Acrobat Reader
TT 36/2015/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 30/6/2015) Acrobat Reader
TT 35/2015/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 30/6/2015) Acrobat Reader
TT 12/2011/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 14/4/20111) Acrobat Reader
TT 05/2008/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 08/12/2008) Acrobat Reader
TT 01/2012/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 16/3/2012) Acrobat Reader
NĐ 179/2013/NĐ-CP (Ban hành ngày: 14/11/2013) Acrobat Reader
NĐ 80/2014/NĐ-CP (Ban hành ngày: 06/8/2014) Acrobat Reader
NĐ 29/2011/NĐ-CP (Ban hành ngày: 18/4/2011) Acrobat Reader
NĐ 21/2008/NĐ-CP (Ban hành ngày: 28/2/2008) Word
NĐ 19/2015/NĐ-CP (Ban hành ngày: 14/2/2015) Acrobat Reader
NĐ 18/2015/NĐ-CP (Ban hành ngày: 14/2/2015) Acrobat Reader
Số 55/2014/QH13 (Ban hành ngày: 23/6/2014) Acrobat Reader
Số 52/2005/QH11 (Ban hành ngày: 29/11/2005) Word
101/QĐ-TTg (Ban hành ngày: 14/01/2016) Word
107/2015/QH13 (Ban hành ngày: 26/11/2015) Word
61/2009/NĐ-CP (Ban hành ngày: 24/07/2009) Word
08/2013/TT-TTCP (Ban hành ngày: 31/10/2013) Word
27/2012/QH13 (Ban hành ngày: 23/11/2012) Acrobat Reader
59/2013/NĐ-CP (Ban hành ngày: 17/06/2013) Word
55/2005/QH11 (Ban hành ngày: 29/11/2005) Word
16/2015/TT-BKHĐT (Ban hành ngày: 18/11/2015) Acrobat Reader
79/2015/QH13 (Ban hành ngày: 19/06/2015) Acrobat Reader
118/2015/NĐ-CP (Ban hành ngày: 12/11/2015) Acrobat Reader
55/2014/QH13 (Ban hành ngày: 01/01/2015) Acrobat Reader
50/2014/QH13 (Ban hành ngày: 18/06/2014) Acrobat Reader
108/2014/NĐ-CP (Ban hành ngày: 20/11/2014) Acrobat Reader
Thư ngỏ
Hà Tĩnh điểm đến của các nhà đầu tư
Văn bản pháp quy
Văn bản Trung ương
Văn bản Tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản Ban
Video Clips
Video
Thư viện Ảnh
Một góc khu tái định cư
Xúc tiến đầu tư tại Đức
Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng
Lãnh đạo tỉnh tham quan Khu kinh tế Vũng Áng
Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng
Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng
Xem tiếp >>
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 3545
Tất cả: 5929703
Tra cứu thông tin Website
 
 
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992